Stappentellers 22 april 2020

Doorwerken aan verduurzaming in crisistijd

Drie corporaties vertellen hoe ze omgaan met de corona maatregelen en welke impact dit heeft op de dagelijkse werkzaamheden en hun verduurzamingsagenda.

Doorwerken aan verduurzaming in crisistijd

Hoe vergaat het woningcorporaties in deze lastige periode en hoe groot is de impact van de maatregelen die de overheid neemt op de dagelijkse werkzaamheden? Maar ook op de langere termijn voor de verduurzamingsagenda. En hoe verloopt het contact met bewoners, soms kwetsbare ouderen die hun huis niet meer uit kunnen. We spraken onder andere met Dominique Urlings, bestuursadviseur bij Zaam Wonen, Jan Jaap Vogel, directeur vastgoed bij Nijestee en Hans van Es, afdelingsmanager woning bij Welbions. Eerste conclusie? Er wordt keihard gewerkt.  

“De meeste werkzaamheden lopen gewoon door, al was het vanuit huis werken voor iedereen wel even wennen. Met name technisch en qua gezinssituatie, maar dat loopt nu ook soepel en soms juist erg efficiënt”, zegt Jan Jaap Vogel van Nijestee. Hij ziet ook de positieve kanten; “Ik ben trots op de wendbaarheid van onze organisatie en het vermogen om op creatieve wijze processen bij te sturen.”

Verschuiving van werkzaamheden

Al het buitenwerk gaat bij de meeste corporaties vooralsnog gewoon door, maar het werk in de woningen ligt over het algemeen stil. Al zijn er ook alternatieve oplossingen. Zo maakt Nijestee gebruik van wisselwoningen waar bewoners tijdens werkzaamheden in hun woning overdag kunnen verblijven. Urgente service meldingen worden altijd in overleg met de bewoners ook binnen de woning volgens de richtlijnen van het RIVM uitgevoerd. Welbions heeft besloten om alle werkzaamheden aan de binnenkant van de woningen op te schorten, met uitzondering van spoedreparaties.

Hans van Es van Welbions: “Wij hebben besloten niet te gaan werken met het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ van Bouwend Nederland en Techniek Nederland, omdat we het moeilijk uitlegbaar vinden aan bewoners. Buitenwerk wordt nu naar voren gehaald in de planning en op het moment dat de richtlijnen versoepelen, gaan we extra vaart zetten om de opgelopen achterstand qua binnenwerk in te halen. Onder andere door buiten reguliere werktijden extra activiteiten in te plannen.”

 

Dominique Urlings van Zaam Wonen: “De werkzaamheden die al gestart zijn, ronden we af. Voor renovaties die nog niet zijn gestart, wordt gekeken om deze op een later moment in te plannen. Geplande onderhoudswerkzaamheden die alleen buiten uitgevoerd worden gaan ook door. Daar waar installateurs ook deels binnen moeten zijn doen we dit in goed overleg met de bewoners. Ondanks dat wij proberen zoveel mogelijk vast te houden aan onze planning, kan het zijn dat hierdoor bepaalde onderhoudswerkzaamheden verschuiven. Wij denken met onze onderhoudspartners mee om onderhoud, waarbij geen direct contact met huurders is, mogelijk naar voren te halen. Dit om ook voor onze partners continuïteit te bieden. Mocht de periode waarin we in de woning weinig tot geen onderhoud kunnen uitvoeren lang aanhouden, dan kan het zijn dat er een stuwmeer aan onderhoud ontstaat voor later dit jaar. Wij moeten hierbij reëel zijn en het onderhoud afstemmen op de capaciteit van de bedrijven die voor ons werken om zo de juiste kwaliteit en service te behouden.”

Ook Jan Jaap Vogel geeft aan dat er in nauwe samenwerking met installateurs en onderhoudspartners gezocht wordt naar manieren om het werk ook voor hen zo veel mogelijk door te laten gaan. Ook in de doorstroom van huurders lijkt bij Nijestee geen grote verandering op te treden. Wel worden bijvoorbeeld de bezichtigingen met behulp van video’s van de woning op afstand gedaan. Andere corporaties geven aan dat er momenteel wel minder huuropzeggingen zijn, waaruit blijkt dat het dus per regio kan verschillen.

Extra aandacht voor bewoners

Zaam Wonen blijft onveranderd bereikbaar voor bewoners, alleen in mindere mate fysiek en meer telefonisch. Dominique Urlings: “We proberen bewoners wat extra aandacht te geven via de telefoon door een informeel gesprek aan te gaan als hier behoefte aan is. We hebben een kaartje naar alle bewoners gestuurd om ze, ondanks de crisis, fijne paasdagen te wensen en te vragen om goed op elkaar te letten. Samen met de bewoners proberen we er voor te zorgen dat niemand zich eenzaam hoeft te voelen.” Jan Jaap Vogel van Nijestee bevestigt dit en onderstreept dat er veel contact is met bewoners en dat buurtbeheerders extra alert zijn. Hans van Es: Bij Welbions hebben we alle bewoners van 75 jaar en ouder gebeld om te vragen hoe het met ze gaat of gewoon om even een praatje te maken. De mensen stellen dit erg op prijs.”


Een gezond binnenklimaat is van belang

Omdat de meeste mensen momenteel binnen zitten, is het goed om extra aandacht te besteden aan een gezond binnenklimaat. Dominique Urlings: “Wij informeren huurders actief over het belang van goede ventilatie. Via een artikel met tips op de website, telefonisch advies of indien noodzakelijk, in overleg met de bewoners, op locatie. Op deze manier hopen we het wooncomfort van de bewoners te vergroten en mogelijke klachten door slecht ventileren te voorkomen.

Wat is de impact op de verduurzamingsagenda?

In hoeverre zorgt de huidige situatie voor vertraging in de verduurzamingsagenda en komt het gezamenlijke doel om in 2021 gemiddeld label B te hebben in gevaar?

Jan Jaap Vogel: “In principe geldt hiervoor hetzelfde als voor reguliere onderhoudswerkzaamheden; al het geplande buitenwerk kan gewoon doorgaan. Bij werkzaamheden aan de binnenkant van de woning gaan we met de bewoners in overleg en worden deze eventueel uitgesteld. 

“Vooralsnog komt het ‘gemiddelde label B in 2021’ niet in gevaar”, aldus Dominique Urlings van Zaam wonen. Door verschuiving van werkzaamheden kunnen we nu ook werkzaamheden eerder uitvoeren (aan de buitenschil) als deze behoefte er is. Zo voorkomen we dat we achterlopen op onze doelstellingen. Wij willen ons ook blijven inzetten om ons doel te behalen. Niet alleen om aan de norm te voldoen, maar juist omdat de energielasten voor huurders afnemen. Zeker in deze tijd waarin het voor sommige mensen al moeilijk is om rond te komen.

Ook bij Welbions loopt de verduurzamingsagenda door slim te plannen, vooralsnog geen vertraging op. Hans van Es: “De verduurzaming van onze woningen is ingepland via de grootonderhoudsaanpak, dus alle buitenwerkzaamheden lopen gewoon door en binnenwerk halen we later in.”

Dominique Urlings, bestuursadviseur bij Zaam Wonen

Blijf op de hoogte

Branchevereniging Aedes heeft een dossier coronacrisis op haar website geplaatst, wat dagelijks aangevuld wordt met actuele ontwikkelingen. Het dossier bevat informatie, gedeelde kennis en innovatieve oplossingen, zodat woningcorporaties ook tijdens de coronacrisis hun werk zo mogelijk kunnen blijven doen.