Project

Van G naar B zonder grote renovatie

Zevenaar 39 seniorenappartementen Baston Wonen

Van G naar B zonder grote renovatie

De opgave

In het Energieakkoord is afgesproken dat huizen van woningcorporaties in 2020 gemiddeld energielabel B hebben. Maar hoe verhoog je het energielabel van 39 appartementen uit de jaren ’80 zonder grootschalige renovatie? Woningbouwcorporatie Baston Wonen wilde de woningen comfortabel en energiezuinig maken en het label verhogen van G naar minstens B. Met als belangrijke voorwaarde dat de bewoners tijdens de werkzaamheden gewoon in hun woning konden blijven wonen.

Onze aanpak

De woningen worden voorzien van nieuwe kunststof kozijnen met HR++ glas; de daken worden gerenoveerd. De enige manier om het label te verhogen zonder grootschalige renovatie, was het toepassen van een warmtepomp. Het grote voordeel is dat daarmee meteen label B gehaald werd. In de woningen is de wijze van ventileren verbeterd en zijn laagtemperatuur-convectoren geplaatst. De volgende stap was het extra isoleren van het dak en het aanbrengen van collectieve PV-panelen op het dak. De laatste zet om label A te halen.

Het resultaat

Dankzij de combinatie van nieuwe kozijnen, dakrenovatie, warmtepomp en de laagtemperatuur-convectoren konden we de woningen van label G naar label A brengen. Baston Wonen wil dat haar woningen gemiddeld energielabel B hebben, maar deze woningen hebben label A gekregen. Bovendien hebben we zonder grote renovatie de levensduur van de woningen verlengd. Al met al zijn we een stapje verder gegaan dan de opgave.

Meer weten?

Ton Peters

Neem contact op met Ton Peters

Manager Innovatie & Productontwikkeling Energiewacht