Privacy & Cookiebeleid

Ons privacy & cookiebeleid

Privacy- en cookie verklaring

Wooneffect is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar (ex) klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website(s) van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wooneffect houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Wooneffect is onderdeel van Essent. Klik hier om de privacy- en cookieverklaring te lezen.
Wooneffect maakt deel uit van de E.ON groep. Klik hier voor de ondernemingen die deel uitmaken van deze groep.