Oplossingen

Stap voor stap verduurzamen

Wooneffect helpt de grote verduurzamingsopgave kleiner en duidelijk te maken. Met concrete stappen die je morgen al kunt zetten, ingebed in vertrouwde werkprocessen. Dat doen we stap voor stap met gecombineerde producten en diensten

Onze werkwijze

We gaan in gesprek

We gaan in gesprek

Tijdens een persoonlijk gesprek brengen we uw verduurzamingsopgave in kaart. We kijken hierbij naar het vraagstuk dat kan variëren van een hele portefeuille tot enkele woningen. Met als gezamenlijk einddoel: in 2050 alle huurwoningen CO2-neutraal.

We gaan in gesprek
We bieden inzicht

We bieden inzicht

We inventariseren uw woningportefeuille, het energetisch vraagstuk en uw ambitie op korte én lange termijn. Daarbij kijken we naar het type woningen, het bouwjaar, de huidige installaties en het opgestelde meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Wij zien verduurzaming ook als onderdeel van het planbare onderhoud.

We bieden inzicht
We adviseren en calculeren

We adviseren en calculeren

We presenteren verschillende scenario’s voor een efficiënte verduurzaming. Altijd volgens een stap voor stap aanpak en met bewezen technieken. We kijken hierbij naar oplossingen die aansluiten bij de lokale warmtevisie. Een optimale prijs-kwaliteitverhouding houdt de verduurzaming betaalbaar. Daarbij kijken we ook naar subsidiemogelijkheden en nemen deze desgewenst uit handen.

We adviseren en calculeren
We realiseren de verduurzaming

We realiseren de verduurzaming

Bevalt de aanpak? Mooi, dan werken we deze inclusief concrete planning verder uit. Dat doen we samen met eventuele andere lokale partners, net als de nauwkeurige uitvoering van de werkzaamheden. Bij ieder plan besteden we desgewenst aandacht aan bewonerscommunicatie. Zowel voorafgaand als tijdens de realisatie, zodat we overlast beperken.

We realiseren de verduurzaming
We blijven landurig betrokken

We blijven landurig betrokken

We kunnen de installaties nog jarenlang in beheer & onderhoud nemen. Zo nemen we onze verantwoordelijkheid en borgen de beloofde kwaliteit. Door monitoring krijgt u nog meer inzicht in energiestromen, daalt het verbruik en bespaart u CO2. Desgewenst coachen we uw medewerkers of uw huurders en geven we energieadvies.

We blijven landurig betrokken